Vitráže a sklenářství Petr Zajác Dis.

Co to vlastně vitráž je

Vitráží se obecně rozumí umělecké nebo dekorativní zasklení. To znamená, že vitráž je možno využít všude tam, kde používáme ploché sklo. Konkrétní provedení je závislé na použité technice.

 Pro ilustraci uvádím několik dalších definic:

  • Vitráž je mozaika dílů z plochého skla, které jsou vsazeny do sítě z ohýbaných olověných profilů (lišt).
  • Vitrail [vitraj, fr.], vitráž – dělící stěna ( okno, členění interiéru) složená ze skleněných desek barevných ve hmotě; ve středověku zasklení malými barevnými deskami, tvarově přizpůsobenými kompozici, zasazovanými do olova a domalovávanými zejména v detailu černou barvou. ( Malá čs. Encyklopedie)
  • Vitraj - okenní výplň ze skleněných destiček různých barev, spojených olovem. Motivy barevné výzdoby mohou být ornamentální i figurativní. Vitraje jsou charekteristickým prvkem zvláště pro vysoká okna gotických katedrál.
     ( J. Debicki, J.-F. Farre, D. Grünewald, A.F. Pimentel: Dějiny umění)

Slovo vitráž pochází z Francie, ale původní transkripce vitrail – (čteno vitraj) se v češtině používá zřídka. V samotné terminologii nemají u nás kunsthistorici a řemeslníci shodný názor na to, jaký výraz vlastně používat. Bylo několik pokusů zavést mezi jednotlivými výrazy nějakou normu – např. , že výraz „vitráž“ bude používán pro díla užitková a „vitrail“ ( čteno vitraj ) pro díla umělecká. Ale zatím neexistuje obecná shoda o jednotném použití slov „vitráž“ , „vitrail“ a „vitraj“ a tak se v literatuře i v praxi budeme asi i nadále setkávat se všemi těmito možnostmi. Jelikož výraz „vitráž“ je běžně nejpoužívanější přidržujeme se ho při mluveném a písemném projevu i my.