Vitráže a sklenářství Petr Zajác Dis.

Stanovení ceny

Ceny našich vitráží tvoříme individuálně na základě konkrétního výtvarného návrhu a podle rozsahu prací při jeho realizaci.

Ještě před tvorbou návrhu na vitráž je proto vhodné se zákazníkem domluvit cenovou hladinu, kterou při realizaci díla máme respektovat. Tak totiž můžeme určit míru složitosti motivu a techniky zpracování vitráže.

Cena vitráží totiž vychází především z jejich pracnosti. Konečná částka se dá přibližně určit podle počtu kusů, ze kterých je výplň složena, a dále pak z rozsahu dalších technik potřebných ke zhotovení výplně (tj. použití malby, spékání , broušení, pískování apod).

Pro velmi hrubou orientaci lze říci, že výplň která je tvořena padesáti kusy skla volně řezanými dle šablony stojí v průměru osm až deset tisíc korun. 
I tuto informaci je však nutno brát s rezervou a v případě zájmu o určitý motiv je nejvhodnější nechat si zpracovat konkrétní cenovou nabídku.

 

Postup při sjednávání zakázky

Pokud se rozhodnete při realizaci využít našeho výtvarného návrhu, je pro nás prioritou seznámit se s daným prostředím (projektem), v němž má být vitráž umístěna.
Většinou se setkáme přímo na místě s uživatelem nebo s architektem či projektantem, zjišťujeme technické parametry daného prostředí a probíráme jednotlivé aspekty budoucího řešení (celkový výraz, barevnost, členitost, technické zpracování skla apod.). Zároveň je vhodné stanovit si se zadavatelem finanční rámec, ve kterém se můžeme pohybovat.
Na základě těchto informací zhotovíme výtvarný návrh díla, který v dohodnutém termínu předložíme ke schválení společně se vzorky skla a s vypracovaným rozpočtem.

V případě, že je zákazník spokojen, je podepsána smlouva a určena výše zálohy (zpravidla 40 %).

Poté je započata výroba, přičemž vítáme, uskuteční-li se návštěva zadavatele v průběhu prací přímo v dílně, zvláště jde-li o větší zakázku.
Po dokončení zakázky ji zpravidla ( podle přání zákazníka) v dohodnutém termínu zamontujeme a předáme.