Vitráže a sklenářství Petr Zajác Dis.

Postup při sjednávání zakázky

Pokud se rozhodnete při realizaci využít našeho výtvarného návrhu, je pro nás prioritou seznámit se s daným prostředím (projektem), v němž má být vitráž umístěna.
Většinou se setkáme přímo na místě s uživatelem nebo s architektem či projektantem, zjišťujeme technické parametry daného prostředí a probíráme jednotlivé aspekty budoucího řešení (celkový výraz, barevnost, členitost, technické zpracování skla apod.). Zároveň je vhodné stanovit si se zadavatelem finanční rámec, ve kterém se můžeme pohybovat.
Na základě těchto informací zhotovíme výtvarný návrh díla, který v dohodnutém termínu předložíme ke schválení společně se vzorky skla a s vypracovaným rozpočtem.

V případě, že je zákazník spokojen, je podepsána smlouva a určena výše zálohy (zpravidla 40 %).

Poté je započata výroba, přičemž vítáme, uskuteční-li se návštěva zadavatele v průběhu prací přímo v dílně, zvláště jde-li o větší zakázku.
Po dokončení zakázky ji zpravidla ( podle přání zákazníka) v dohodnutém termínu zamontujeme a předáme.