Vitráže a sklenářství Petr Zajác Dis.

Stanovení ceny

Ceny našich vitráží tvoříme individuálně na základě konkrétního výtvarného návrhu a podle rozsahu prací při jeho realizaci.

Ještě před tvorbou návrhu na vitráž je proto vhodné se zákazníkem domluvit cenovou hladinu, kterou při realizaci díla máme respektovat. Tak totiž můžeme určit míru složitosti motivu a techniky zpracování vitráže.

Cena vitráží totiž vychází především z jejich pracnosti. Konečná částka se dá přibližně určit podle počtu kusů, ze kterých je výplň složena, a dále pak z rozsahu dalších technik potřebných ke zhotovení výplně (tj. použití malby, spékání , broušení, pískování apod).

Pro velmi hrubou orientaci lze říci, že výplň která je tvořena padesáti kusy skla volně řezanými dle šablony stojí v průměru osm až deset tisíc korun. 
I tuto informaci je však nutno brát s rezervou a v případě zájmu o určitý motiv je nejvhodnější nechat si zpracovat konkrétní cenovou nabídku.