Vitráže a sklenářství Petr Zajác Dis.

Počátky výroby vitráží u nás

První zmínky o vitrážích jsou ve spisu Theofila Tresbitia z přelomu 11. a 12. století.

Ze století 12. a 13. se dochovaly záznamy o vzniku lesních hutí v oblasti Lotrinska, Hesenska, Durynska a Českého lesa, kde se vyráběly skleněné kotoučky pro zasklívání gotických chrámových oken. Tyto kotoučky zvané "bucny" jsou dodnes typické pro vitráže v sakrálních stavbách. Můžeme se domnívat, že neznalost technologie výroby velkých rozměrů plochého skla v podstatě podnítila vznik vitráže. Tento závěr podporuje i to, co v knize Architektura - svědectví dob píše B. Syrový a kol. o gotickém okně : "Gotické okno bylo vysoké a nahoře zakončené lomeným obloukem. Tak velké okno bylo nutno zasklít.

Poněvadž v tehdejší době se nevyrábělo ploché sklo ve velkých tabulích, ale pouze menší kusy, zasklívalo se do olověných lišt, které tvořily v ploše okna více méně hustou mřížovinu. Tato olověná síť byla pružná, takže dobře odolávala náporům větru. Sklo bylo různobarevné a skládaly se z něho různé obrazce, v nichž mnohdy olověné lišty tvořily výrazné kontury."

 

Zřejmě až později se skláři naučili ručně vyrábět ploché sklo z velkých válců, které pak rozstříhli a rovnali do plochy. To už samozřejmě umožnilo využít větší škály barev a na sklo se mohlo začít malovat.V té době už byli čeští skláři - vitrážníci proslulí svou prací v celé Evropě. Jako důkaz nám slouží citát z knihy Aeneas Silvii Senensis de Bohemorum origine etc. , kterou v roce 1424 napsal bývalý papežský legát Aeneas Silvius Piccolomini, který se později stal papežem (Pius II.- 1458 - 1464 ).

"Chtěl bych tvrdit, že v této době v celé Evropě nemá žádné království tak nádherná a zdobená chrámová okna jako Čechy. Kostely jsou zde neobyčejně vysoké, dlouhé a široké, klenuté z otesaných kamenů. Velkolepé oltáře oplývají zlatem a stříbrem, kde jsou uchovány ostatky svatých. Ornáty jsou posázeny bohatě perlami, všechny bohoslužebné oděvy jsou veskrze bohaté, bohoslužební potřeby jsou vysoké hodnoty. Světlo dopadá z vysokých a širokých oken z průhledného a umělecky zdobeného skla. A toto všechno se nenachází jen ve městech, městečkách, ale stejně tak i na vesnicích."

Při rekonstrukci starých prací se snažíme navázat na tuto tradici výroby vitráží u nás.